น้ำทะเลมีสีครามจริงหรือไม่!

จริงๆแล้วน้ำทะเลไม่มีสีสัน เพราะน้ำทะเลเก็บเอาแสงสีแดง สีเหลือง สีเสดของพระอาทิตย์เอาไว้

และสะท้อนเอาสีม่วง สีเขียว สีครามและสีน้ำเงินกลับไป จึงทำให้น้ำทะเลลึกเป็นสีน้ำเงิน

Kohlarn_025

www.myhappyoffice.com

 

ส่วนที่น้ำตื้นไม่สามารถเก็บ สีแดง สีเหลืองและสีเสดไว้ได้หมด จึงผสมกลมกลืนเป็นสีคราม

และในทะเลมีทั้งพืชและสัตว์ ที่มีส่วนทำให้น้ำทะเลไม่เหมือนกัน เช่น สาหร่ายแดง จึงทำให้ทะเลเป็นสีแดง

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล

logo3