ไส้ผ้านวม + ปลอกผ้านวม + ปลอกหมอน

ไส้ผ้านวม

ไส้นวม ใส่ใยสังเคราะห์ 150 กรัมต่อตารางเมตร หุ้มด้วยผ้า TC180เส้น สามารถนำปลอกนวมตามขนาดมาสวมใส่ สามารถนำไปซักได้ ไม่จับเป็นก้อน

ปลอกผ้านวม, ปลอกหมอน

ปลอกผ้านวม เพื่อนำมาสวมทับไส้นวมเพื่อสะดวกต่อการซัก สามารถเลือกเนื้อผ้าเพื่อทำปลอกนวมตามขนาดของไส้นวม หากขนาดที่ระบุไม่สามารถใช้ได้ สามารถสั่งตัดขนาดพิเศษตามความต้องการ

       ขนาด 70”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 90”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 100”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 6 ฟุต สีขาว

       ขนาด 70”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 90”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 100”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 6 ฟุต สีขาว

       ขนาด 70”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 90”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 100”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 6 ฟุต สีขาว

22       ขนาด 70”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต สีขาว

22       ขนาด 90”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต สีขาว

22       ขนาด 100”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 6 ฟุต สีขาว

       ขนาด 70”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 90”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 100”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 6 ฟุต สีขาว

       ขนาด 70”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 90”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 5 ฟุต สีขาว

ปลอกนวมแก้ไข       ขนาด 100”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 6 ฟุต สีขาว

       ขนาด 70”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 90”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 100”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 6 ฟุต สีขาว

ใส้นวมแก้ไข       ขนาด 70”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 90”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 100”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 6 ฟุต สีขาว

       ขนาด 70”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 90”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 5 ฟุต สีขาว

       ขนาด 100”x90” – สำหรับที่นอนขนาด 6 ฟุต สีขาว

22       ขนาด 20”x30”x6” – 180 TC

22       ขนาด 20”x30”x6” – 180 Cotton

22       ขนาด 20”x30”x6” – 220 Cotton

22       ขนาด 20”x30”x6” – 250 Cotton

22       ขนาด 20”x30”x6” – 300 Cotton

       ขนาด 20”x30”x6” – 180 TC

       ขนาด 20”x30”x6” – 180 Cotton

       ขนาด 20”x30”x6” – 220 Cotton

ปลอกหมอนริ้ว 250 เส้น       ขนาด 20”x30”x6” – 250 Cotton

       ขนาด 20”x30”x6” – 300 Cotton

หมายเหตุ

***ไส้ผ้านวม, ปลอกผ้านวม, ปลอกหมอน สามารถสั่งผลิตขนาดอื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการได้ ***

***ไม่จำกัดขั้นต่ำ***